Please add sliding bar widget here!
 

Colaborare ODF în regim salarial Regiunea Île-de-France – Oferta 790

Oferta de colaborare in regim salarial, specializarea ODF

Regiunea:Île-de-France

Salariul: 4000 euro net / luna

Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani:
2.000.000€
1.800.000€
1.600.000€

Dotările cabinetului:
6 unituri
20 de calculatoare
Cabinet informatizat !

Personalul : 8 asistente

Descriere/ Observatii :
Post de colaborator in regim salarial, specializarea ODF
Postul se adreseaza in special ortodontistilor debutanti!!!
Ore de lucru: 35 ore, de luni pana joi
Zile de vacanta: 
10 săptămâni pe an (din care 4 săptămâni în timpul verii)
Colaboratorul va avea 2 asistente.
Criterii de departajare: experienta, bunăvoința, onestitate
Postul e disponibil imediat !
Colaboratorul are posibilitatea de a face ore suplimentare.

Dotari

Harta cabinet (Atentie, nu reprezinta adresa exacta, arata regiunea informativ)

Cristina

available on Whatsapp
View Profile

Inquiry

Alte recomandari