Please add sliding bar widget here!
 

Colaborare ODF în regim salarial Regiunea Île-de-France – Oferta 790

Oferta de colaborare in regim salarial, specializarea ODF

Regiunea:Île-de-France

Salariul: 4000 euro net / luna

Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani:
2.000.000€
1.800.000€
1.600.000€

Dotările cabinetului:
6 unituri
20 de calculatoare
Cabinet informatizat !

Personalul : 8 asistente

Descriere/ Observatii :
Post de colaborator in regim salarial, specializarea ODF
Postul se adreseaza in special ortodontistilor debutanti!!!
Ore de lucru: 35 ore, de luni pana joi
Zile de vacanta: 
10 săptămâni pe an (din care 4 săptămâni în timpul verii)
Colaboratorul va avea 2 asistente.
Criterii de departajare: experienta, bunăvoința, onestitate
Postul e disponibil imediat !
Colaboratorul are posibilitatea de a face ore suplimentare.

Dotari

Harta cabinet (Atentie, nu reprezinta adresa exacta, arata regiunea informativ)

Cristina

available on Whatsapp
View Profile

Inquiry

Alte recomandari

Vanzare

Contact us for Price

Vanzare

Contact us for Price

Vanzare

Contact us for Price
Contact us for Price