Oferta nr 692 – Medic Medicina Muncii in regim salarial Regiunea Ile de France

Unitate medicala din regiunea Ile de France cauta medic specializat pe medicina muncii si ofera sansa de a-și exercita activitatea într-un cadru pluridisciplinar, cu dotari moderne si condiții optime de munca.
Profilul cautat: Titular în medicina muncii (sau echivalent recunoscut). Posibilitate de conversie în această specialitate
Remunerația se negociaza în funcție de experiența.
Sarcinile:
Se va lucra in echipa cu o asistentă medicală.
– se va exercita profesia in disciplina medicina muncii pentru profesii diversificate (comerciale, administrative, tehnice, sociale …)
– se va efectua supravegherea medicală a angajaților
– se vor efectua consultatii periodice și neperiodice
– se va evalua compatibilitatea intre starea de sănătate a angajatului și postul de lucru
– isi va aduce contribuția la protecția sănătății fizice și psihice a angajaților la locul de muncă, în colaborare cu o asistentă medicală;
– va depista bolile de origine profesională și contagioasă;
– va organiza acțiuni preventive pentru centrul de medicină preventivă
– va verifica în cadrul locului de muncă (profilul de risc, informații privind sănătatea la locul de muncă …);
– va participa la reuniuni medicale