Oferta nr 689 – Medic Medicina Muncii in regim salarial Regiunea Languedoc-Roussillon

Unitate medicala din regiunea Languedoc-Roussillon cauta medic specializat pe medicina muncii si ofera sansa de a-și exercita activitatea într-un cadru pluridisciplinar, cu dotari moderne si condiții optime de munca. De asemenea, climatul mediteranean si numeroasele atractii economice si turistice, creeaza un mediu deosebit pentru un nivel de viata superior.
Profilul cautat: Titular în medicina muncii (sau echivalent recunoscut). Posibilitate de conversie în această specialitate
Remunerația se negociaza în funcție de experiența.
Sarcinile:
Se va lucra in echipa cu o asistentă medicală.
– se va exercita profesia in disciplina medicina muncii pentru profesii diversificate (comerciale, administrative, tehnice, sociale …)
– se va efectua supravegherea medicală a angajaților
– se vor efectua consultatii periodice și neperiodice
– se va evalua compatibilitatea intre starea de sănătate a angajatului și postul de lucru
– isi va aduce contribuția la protecția sănătății fizice și psihice a angajaților la locul de muncă, în colaborare cu o asistentă medicală;
– va depista bolile de origine profesională și contagioasă;
– va organiza acțiuni preventive pentru centrul de medicină preventivă
– va verifica în cadrul locului de muncă (profilul de risc, informații privind sănătatea la locul de muncă …);
– va participa la reuniuni medicale