Colaborare în regim salarial regiunea Île-de-France – Oferta 790


Regiunea: Île-de-France  


Oferta de colaborare in regim salarial, specializarea ODF


Salariul: 4000 euro net / luna


Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani:

2.000.000€
1.800.000€
1.600.000€


Dotările cabinetului:

6 unituri
20 de calculatoare
Cabinet informatizat !

Personalul : 8 asistente


Descriere/ Observatii :

Post de colaborator in regim salarial, specializarea ODF

Postul se adreseaza in special ortodontistilor debutanti!!!

Ore de lucru: 35 ore, de luni pana joi

Zile de vacanta: 
10 săptămâni pe an (din care 4 săptămâni în timpul verii)
Colaboratorul va avea 2 asistente.

Criterii de departajare: experienta, bunăvoința, onestitate

Postul e disponibil imediat !

Colaboratorul are posibilitatea de a face ore suplimentare.